ไปป้อมอัครา

ไปป้อมอัครา อินเดีย ป้อมอัครา (Taj Mahal) เป็นหนึ่งในสิ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอินเดีย มันตั้งอยู่ในเมืองอัคราที่รัฐอุตารประเทศอินเดียตะวันตก ป้อมอัคราถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1632 โดยจักรพรรดิ์ชาญฉลาดชายแดนอูสุประเทศที่เรียกว่าชาห์จะและมันถูกสร้างเป็นอนุสรณ์ของภรรยาแห่งจักรพรรดิ์อินเดียคือเมอร์จาห์นี ป้อมอัคราถือเป็นตัวแทนของสถาปัตยกรรมมุสลิม และถูกให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก ในปัจจุบันป้อมอัคราเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอินเดียเนื่องจากมีความงดงามและประวัติศาสตร์ที่น่าทึ่ง

ป้อมอัครา ประวัติ ความเป็นมาเป็นอย่างไร

ไปป้อมอัครา (Taj Mahal) เป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์และท่องเที่ยวที่สำคัญของอินเดีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และสัญญาณรักษ์ที่ถวายให้กับเมอร์จาห์นี (Mumtaz Mahal) ภรรยาแห่งจักรพรรดิ์ชาห์จะและยังเป็นที่ฝังพระและรักษาพระคัมภีร์ของเธอ โดยมี ป้อมอัครา เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานป้อมอัคราแห่งชาติ (Taj Mahal National Park) ที่เป็นมรดกโลกของยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983

การก่อสร้างป้อมอัคราเริ่มต้นในปี ค.ศ. 1632 โดยองค์กราชวัลลภห์ของจักรพรรดิ์ชาห์จะและทีมงานในสถาปัตยกรรม ตลอดเวลาก่อสร้างประมาณ 22 ปี และป้อมอัคราถูกเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1653 การก่อสร้างนี้เกิดขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์มุกซัล (Mughal) ซึ่งเป็นราชวงศ์ที่มีอิทธิพลในอินเดียในระหว่างทศวรรษที่ 16 ถึงทศวรรษที่ 19

ป้อมอัคราถูกสร้างด้วยหินอ่อนและหินทรายขาว มีสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมและละเอียดอ่อน มีโครงสร้างหลักที่เป็นได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมมุสลิม พื้นที่หลักป้อมอัคราประกอบด้วยห้องเผาศพสองห้อง ที่ส่วนกลางเป็นห้องฝังพระภิกษุสำหรับเมอร์จาห์นีและจากด้านบนจะมีชานชาลาหยิบกองทรงครีบจำนวน 4 องค์เล็กๆ แต่ละองค์มีหอคอยและหอเรือน

ป้อมอัคราเป็นสัญลักษณ์ของความรักและความงดงาม และถือเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญทาง วัฒนธรรมของอินเดีย ป้อมอัคราได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1983 และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายเข้าชมทั้งจากชาวอินเดียและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ความสำคัญ ป้อมอัครา ที่น่าค้นหา และน่าไปท่องเที่ยว ไปป้อมอัครา

ป้อมอัคราถือเป็นสัญลักษณ์และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับประเทศอินเดีย ซึ่งมีเหตุผลและบทบาททางทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวดังนี้:

 1. สัญลักษณ์ของความรักและความอุดมสมบูรณ์: ป้อมอัคราถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และรักษาพระคัมภีร์ของเมอร์จาห์นี ภรรยาแห่งจักรพรรดิ์ชาห์จะและแสดงถึงความรักและความอุดมสมบูรณ์ในวัฒนธรรมอินเดีย
 2. เป็นเจ้าสังสิตและเป้าหมายของนักท่องเที่ยว: ป้อมอัคราเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดในอินเดีย มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางมาเยือนเพื่อชมความงดงามของป้อมอัครา และสัมผัสวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของอินเดีย
 3. สถานที่ทางศาสนา: ป้อมอัคราเป็นสถานที่ทางศาสนาสำคัญสำหรับชาวมุสลิม มันถือเป็นมอสค์แห่งความสำคัญอันดับหนึ่งในอินเดีย และเป็นสถานที่สำคัญในการปฏิบัติพิธีพระธรรมมุสลิม
 4. สิ่งก่อสร้างที่มีความงดงาม: ป้อมอัครามีสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมและละเอียดอ่อน มีการออกแบบและสร้างขึ้นโดยนักสถาปัตยกรรมและช่างที่มีความเชี่ยวชาญ สถาปัตยกรรมมุสลิมที่ป้อมอัคราได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถและศิลปวัฒนธรรมของชาติอินเดีย
 5. มรดกโลก: ป้อมอัคราได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1983 ซึ่งเป็นการยอมรับถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ของป้อมอัครา  และทำให้อินเดียได้รับการยอมรับในเชิงวัฒนธรรมระดับโลก

ดังนั้น ป้อมอัครามีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศอินเดีย ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความรักและความงดงาม แต่ยังเป็นสถานที่สำคัญที่เชื่อมโยงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของชาติอินเดียเข้าด้วยกัน

ที่ตั้ง ป้อมอัครา อยู่ที่ใดเมื่อต้องการไปเที่ยว เที่ยวป้อมอัครา

ป้อมอัคราตั้งอยู่ในเมืองอัครา (Agra) ที่รัฐอุตารประเทศอินเดียตะวันตก อัคราเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในภาคกลางของอินเดีย ห่างจากเมืองนิวเดลีประมาณประมาณ 200 กิโลเมตรทางตะวันตกของกรุงเดลี

หากคุณต้องการไปเยือนป้อมอัครา สามารถใช้รถยนต์หรือรถบัสเดินทางจากกรุงเดลีไปยังอัคราได้ มีรถบัสและรถร่วมกันจากสถานีรถไฟในกรุงเดลีเดินทางไปยังอัครา นอกจากนี้ยังมีสนามบินที่ใกล้เคียงอัคราสำหรับการบินภายในประเทศอินเดีย

เมื่อถึงอัครา ป้อมอัคราตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อยู่ในบริเวณทางตอนใต้ของแม่น้ำยัมูนา (Yamuna River) ซึ่งอยู่ใกล้กับศูนย์เมืองอัครา ในทางตอนใต้ของเทือกเขาอาราวัล (Aravalli Range)

การเดินทางไปยังป้อมอัคราควรตระหนักถึงสภาพการจราจรและเวลาที่เหมาะสม เนื่องจาก ป้อมอัครา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเยือนมากขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคอยที่ไม่จำเป็นและเพื่อให้มีประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีที่สุด ควรวางแผนล่วงหน้าและติดต่อสอบถามข้อมูลการเดินทางจากแหล่งท่องเที่ยวหรือตัวแทนท่องเที่ยวในพื้นที่

แนะนำการไปเที่ยว ป้อม อินเดีย  ป้อม อัครา สำหรับนักท่องเที่ยว

หากคุณสนใจเที่ยวป้อมอัคราในอินเดีย นี่คือการแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ:

 1. วันเวลาที่เหมาะสม: แนะนำให้เลือกเดินทางในช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์) เมื่ออากาศไม่ร้อนมาก และหลีกเลี่ยงช่วงเทศกาลท้องถิ่นที่มีการเยือนมาก
 2. วัตถุประสงค์ในการเยือน: ป้อมอัคราเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สามารถชมพระมหากาฬสินธุ์ที่สวยงามของป้อมอัคราได้ คุณยังสามารถสำรวจวัดชัยภูมิที่ใกล้เคียงและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ในพื้นที่อัคราเช่นสวนสาธารณะแมทธูร่า สถานีรถไฟแมทธูร่า และอื่นๆ
 3. การเดินทาง: คุณสามารถเดินทางไปยังป้อมอัคราโดยทางอากาศ โดยมีสนามบินอัคราในระยะทางใกล้เคียง หรือเดินทางโดยทางบก โดยรถไฟหรือรถบัส คุณสามารถเช่ารถแท็กซี่หรือรถเช่าส่วนตัวเพื่อการเดินทางในเมือง
 4. ที่พัก: อัครามีโรงแรมและที่พักอื่นๆ ให้เลือกมากมาย คุณสามารถเลือกที่พักตามงบประมาณและความต้องการส่วนตัวของคุณ เลือกที่พักที่อยู่ใกล้ป้อมอัคราเพื่อความสะดวกในการเยี่ยมชม
 5. การเตรียมตัว: มีบางสิ่งที่คุณควรเตรียมตัวไปยังป้อมอัครา เช่น น้ำยาล้างมือ ผ้าเช็ดตัว และอุปกรณ์ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกทั้งการแต่งกายที่เหมาะสมในการเข้าชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์
 6. การสนทนาและวัฒนธรรม: อินเดียเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและศาสนาที่หลากหลาย คุณควรเคารพและปฏิบัติตามข้อกำหนดและวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศาสนาของป้อมอัคราอาจช่วยให้คุณเข้าใจและเคารพวัฒนธรรมในการเยือน

ที่สำคัญอย่าลืมวางแผนล่วงหน้าและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขการเดินทาง การอนุญาตและข้อจำกัดที่อาจมีอยู่สำหรับการ เข้าชมป้อมอัคราในอินเดีย แนะนำให้ติดต่อสำนักงานท่องเที่ยวหรือตัวแทนท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเดินทางและเส้นทางที่เหมาะสม

ไปป้อมอัครา ที่เที่ยวเมืองอัคราที่อินเดีย มีอีกมากมาย 

หากคุณต้องการเที่ยวเมืองอัคราและสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ นี่คือสถานที่ที่แนะนำให้คุณพิจารณา:

 1. ป้อมอัครา: ไม่มีวันที่สมบูรณ์แบบในอินเดียโดยไม่มาเยือนป้อมอัครา เป็นพระมหากาฬสินธุ์ที่สวยงามที่สุดในโลก ที่นี่คุณสามารถชมสิ่งที่น่าประทับใจมากมาย เช่น อุทยานสุรยุทธ์และวัดชัยภูมิที่เป็นเครื่องหมายสำคัญของป้อมอัครา
 2. วัดชัยภูมิและวัดที่เกี่ยวข้อง: นอกจากป้อมอัคราแล้ว คุณยังสามารถเยี่ยมชมวัดชัยภูมิเองที่ตั้งอยู่ใกล้เคียง วัดชัยภูมิเป็นวัดที่สำคัญที่สุดในอินเดีย มีการสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 และยังมีวัดอื่นๆ เช่น วัดแมทธูร่าและวัดชดบายตองที่เป็นประตูสู่วัดชัยภูมิ
 3. อุทยานสุรยุทธ์แมทธูร่า: อุทยานสุรยุทธ์แมทธูร่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ใกล้ป้อมอัครา มีพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรและเป็นบ้านของสัตว์ป่าต่างๆ ซึ่งรวมถึงสิงโตและช้างอินเดีย
 4. พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม: มีหลายพิพิธภัณฑ์ในอัคราที่สร้างขึ้นเพื่อสืบสานและสงวนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของพื้นที่ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์อัคราและพิพิธภัณฑ์เทวดาหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
 5. ตลาดและถนนค้า: สำหรับประสบการณ์ทางวัฒนธรรมและการช้อปปิ้ง คุณสามารถเยี่ยมชมตลาดท้องถิ่นและถนนค้าที่อัครา เช่น สุดสายพอร์ค, ตลาดแจงค์แรม, และถนนค้าเดินเท้าในย่านเมืองเก่า

เหล่านี้เป็นแนวทางเพียงแค่บางส่วนเท่านั้น เมืองอัครายังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย อย่าลืมแผนและสำรวจสถานที่ที่คุณสนใจก่อนการเดินทางเพื่อให้ได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในป้อมอัครา

ป้อมอัคราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของอินเดีย สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในป้อมอัคราอินเดียได้แก่ พระมหากาฬสินธุ์ที่สวยงาม, วัดชัยภูมิ, และอุทยานสุรยุทธ์แมทธูร่า เยี่ยมชมวัดชัยภูมิอื่น ๆ เช่น วัดแมทธูร่าและวัดชโลบายตอง นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจในพื้นที่ และสำหรับการช้อปปิ้งและสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น คุณสามารถเยี่ยมชมตลาดและถนนค้าท้องถิ่นในเมือง

สรุปทั้งหมดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวป้อมอัคราอินเดียว่าเป็นประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้และประทับใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของป้อมอัคราและอินเดียในช่วงเวลาที่เข้าชม อย่าลืมวางแผนล่วงหน้าและสำรวจสถานที่ที่สนใจเพื่อให้ได้ประสบการณ์ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในป้อมอัคราอินเดีย


อ่านบทความเรื่องอื่นๆ

อ่านบทความเพิ่มเติมอื่นๆ ได้ที่ herrickstables.com